DESPRE NOI

“Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre.”

SYDNEY J. HARRIS

În 2003, prin reînființarea comunei, ne-am desprins de comuna Girov. Astfel, Școala Dochia devine singura unitate școlară din comună cu personalitate juridică. 

Satul Dochia este situat la 22 km de Piatra Neamț, între două căi de acces. Elevii provin din 3 localități: Dochia, Bălușești, Bahna și provin din medii sociale diferite. Toți sunt de naționalitate română, marea majoritate ordotocși. 

În prezent, unitatea funcționează cu câte un rând de clase pentru fiecare nivel de studiu, la care se adaugă grupele de grădiniță cu program normal. Programul claselor I-VIII este de la 8.00-14.00.

Misiunea scolii

Școala noastră își redirecţionează resursele și oferta educațională în funcție de nevoile reale ale comunității, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul.

Oferim servicii educaționale și formare profesională, ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toti participantii si deschiderea. Promovăm un învățământ modern, axat pe elev, care alternează metodele tradiționale de predare-învățare cu cele moderne.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi si competențe, care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. Totodată, școala noastră își propune dezvoltarea capacității de adaptare şi orientare a elevilor, astfel încat fiecare absolvent să devină „omul potrivit la locul potrivit”, precum și o persoană activă, responsabilă și receptivă la nevoile societaţii.

Ținte strategice

  • Sporirea calității actului didactic;
  • Modelarea continuă a elevilor, în vederea unei integrări eficiente în societatea actuală, din punct de vedere școlar și social, prin dezvoltarea, cu precădere, a elevilor școlii noastre, a compețentelor de comunicare socială și relaționare interpersonală;
  • Extinderea accesului elevilor la mijloacele moderne de învățare și comunicare pentru creșterea motivației studiului;
  • Dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală individuală și în echipă;
  • Asigurarea competențelor necesare pentru admiterea în urmatoarea etapă de învățământ;.

 

© Cătălin Ciubotariu